Vi finns med er hela vägen

Hur gör jag nu?

När någon dör måste en läkare eller en sköterska konstatera dödsfallet. Därefter kan man ta kontakt med begravningsbyrån för ev. hämtning och sedan ordna med begravningen för den avlidne.

Även om man inte har ordnat någon begravning tidigare bör man tänka efter om den avlidne kan ha skrivit ned sina önskemål eller hur ni vill att begravningen skall vara. Försök att samla de närmast anhöriga eller om du är själv ta kontakt med någon vän som kanske har ordnat en begravning tidigare och prata om hur ni vill ha det.

Vad vi går igenom

Till hjälp kan ni ha de punkter nedan som vi går igenom vid ert besök hos oss.

Vid besök på begravningsbyrån går vi igenom följande (dessa gäller även vid hembesök):

• Namn, personnummer, adress och dödsdag på den avlidne.
• Notera kontaktuppgifter på den som ordnar med begravningen
• Om det skall vara kremation eller jordbegravning
• Om begravningen skall vara kyrklig eller borgerlig
• Tid och plats för begravningen
• Ev. minnesstund
• Annons/er
• Val av kista och ev. urna
• Blomsterarrangemang eller om det skall vara bårtäcke
• Solosång/er
• Ny grav eller befintlig gravplats
• Olika alternativ av gravsättning
• Finns önskemål ordnar vi program, tackkort m.m.
• Informera om bouppteckning eller ev. dödsboanmälan