Vi finns med er hela vägen

Vi hjälper er med juridiken

Det är lagstadgat att det måste göras en bouppteckning efter någon som har avlidit. En bouppteckning är en sammanställning av tillgångar och skulder per dödsdagen.Om tillgångarna inte räcker till begravningskostnad och ev. gravsten kan man göra en dödsboanmälan istället hos kommunen, varvid man kan begära hjälp med betalningen.

Förutom att vi upprättar bouppteckningar så ombesörjer vi även förvaltningar och arvsskiften. Vi är även behjälpliga med att söka lagfarter. Om önskemål finns så upptecknar vi testamenten och gåvobrev.