Val av begravningscermoni

Begravningsceremoni

Enligt lag ska den avlidne vara jordbegravd eller kremerad inom en månad efter dödsfallet.

 

Ett viktigt val att göra är att välja vilken sorts begravningsceremoni man ska ha. Det finns olika former av begravningsceremoni. Kanske var den avlidne medlem i svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

 

Kyrklig begravning är en ceremoni som leds av svenska kyrkans präst som officiant. Ceremonin kallas för Begravningsgudstjänst och den följer en agenda som är satt av svenska kyrkan och innehåller bl.a griftetal, böner och bibelläsning med inramning och inslag av orgelmusik och psalmer. Utöver den fasta ordningen finns det möjlighet att välja till extra musik i form av solosånger eller annat instrument. I vissa fall är det också möljigt att spela CD-musik, det beslutet tas i samråd med präst och kyrkomusiker.

 

Begravningsceremoni enligt annat trossamfund. Olika trossamfund har sina egna ceremonier och ritualer. Vi bistår er med hjälp i kontakten med ledaren för det trossamfund den avlidne tillhörde och tillsammans gör vi en ceremoni enligt samfundets ritklinjer.

 

Borgerlig ceremoni är en ceremoni som är mer fri i sin utformning. Här kan vi tillsammans utforma ceremonin efter den avlidnes och/eller anhörigas önskemål. Man kan hålla ett minnestal, läsa dikter, spela musik, sjunga tillsammans. Även under en borgerlig ceremoni kan man sjunga psalmer om man så önskar.

Jordbegravning - kremation

Vid jordbegravning hålls begravningsakten över kistan. Man kan välja att ha avskedet inne i ceremonilokalen eller att följa kistan till gravplatsen och där ta avsked.

 

Vid kremation kan man välja om man vill ha akt över kista eller akt över urna. Vid akt över kista, körs kistan till krematoriet direkt efter begravningsakten. När kremationen är klar hämtar vi urnan och ställer den i kyrkans bårhus och anhöriga får ett meddelande hem om att man kan boka tid för gravsättning. Vid akt över urna görs en direktkremation dvs att efter kistläggningen körs kistan direkt till krematoriet för kremation utan föregående begravningsakt. När kremationen är klar ställer vi urnan i församlingens bårhus tills begravningsakten över urnan sker.

Föregående sida