Vi ger dig en hjälpande hand

Hur gör jag nu?

Det första som händer är att den avlidna ska transporteras till ett bårhus. Beroende på var och hur dödsfallet skett är tillvägagångsätten olika. Vid ett dödsfall på sjukhuset transporteras den avlidne till bårhuset av sjukhusets personal. Anhöriga tar sedan i lugn och ro kontakt med en begravningsbyrå för att boka in ett möte för att planera för begravning. Ni är välkomna att kontakta oss här.

 

Om dödsfallet skett i hemmet skall en läkare alltid kontaktas först för att konstatera dödsfallet och skriva ut ett dödsbevis. När det är gjort får anhöriga kontakta en begravningsbyrå för transport av den avlidna till ett bårhus. I Tingsryd kommun får alla som avlider i hemmet transporteras till det kommunala bårhuset i Tingsryd. Om obduktion kommer att begäras transporteras den avlidna till bårhuset i Växjö. Boende i Ronneby kommun transporteras alltid till bårhuset på Blekingesjukhuset i Karlskrona eller i Karlshamn.

 

Efter hämtningen kommer vi överens om en tid när vi kan träffas på begravningsbyrån. Finns det önskemål om hembesök så ställer vi givetvis upp med det utan extra kostnad. Under besöket går vi i lugn och ro igenom allt som ska ordnas före, under och efter begravningen.

 

Vad vi går igenom

Vid besök på begravningsbyrån går vi igenom följande (dessa gäller även vid hembesök):

Namn, personnummer, adress och dödsdag på den avlidne.

Notera kontaktuppgifter på den som ordnar med begravningen.

Om det skall vara kremation eller jordbegravning.

Om begravningen skall vara kyrklig eller borgerlig.

Tid och plats för begravningen.

Ev. minnesstund

Annons/er

Val av kista och ev. urna.

Blomsterarrangemang eller om det skall vara bårtäcke.

Solosång/er

Ny grav eller befintlig gravplats.

Olika alternativ av gravsättning.

Finns önskemål ordnar vi program, tackkort m.m.

Informera om bouppteckning eller ev. dödsboanmälan.

Föregående sida