Att tänka på

Vi gör det tillsammans

Enligt lag skall jordbegravning eller kremation vara gjord inom en månad från dödsdatumet. För att underlätta har vi tagit fram en checklista över sådant som kan vara bra att tänka på:

Vissa saker sker automatiskt
När läkaren har skrivit dödsbeviset skickas det till skatteverket. De i sin tur meddelar dödfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting. Banker blir också underrättade, därmed spärras bankkort och fullmakter upphör att gälla (vissa undantag finns)

Post och reklam
Räkna med att reklam kan komma i den avlidnes namn en lång tid efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte uppdaterar sina adressregister så ofta som man skulle kunna önska. Vill man ha eftersändning av dödsboets post kan man ändra adressen hos Svensk Adressändring på tel. 0771-979 899

Önskemål
Har den avlidne skrivit ner eller berättat om sina önskemål om sin begravning? Se om ni kan hitta något nedskrivet dokument. Fråga andra närstående om de vet något om speciella önskemål. Finns det inget nedskrivet eller nämnt så har den avlidne överlåtit valen till er.

Abonnemang
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp avtal och abonnemang som inte längre behövs. Finns det efterlevande kanske vissa avtal ska skrivas över. Säg upp hyra (en månads uppsägning vid dödsfall)

Försäkringar
Av olika anledningar bör man kontakta försäkringsbolag. Vissa försäkringar kan sägas upp, andra kanske ska falla ut i och med dödsfallet. Finns det en försäkring med begravningshjälp måste man säga till att den ska aktiveras.

Föreningar
Säga upp medlemskap. Förutom uppsägning är det bra att kontakta föreningar som den avlidne har varit engagerad i. Det kan vara så att de vill hedra minnet av den avlidne med en annons, blomma eller minnesgåva etc.

Brist i dödsboet
Om dödsboet inte har tillgångar som täcker alla skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet.  Stoppa autogiron. Begravningsomkostnaderna är prioriterade och skall betalas före andra skulder. Finns det inte medel till begravningsomkostnaderna har man rätt att få hjälp via kommunen. Kravet är att dödsbodelägare ansöker om bistånd och att inga andra skulder betalas innan begravningen är betald.

Annat att tänka på

Ta hand om husdjur

Tömma kyl/frys och slänga sopor

Vattna blommor

Förebygg inbrott genom att tömma brevlåda, ställa timer till vissa lampor, skotta snö, klippa gräs.

Sänka värmen

Lämna vapen till polisen

Flytta bilen

Lämna tillbaka hjälpmedel och larm

Makulera körkort, pass, id-kort, bankkort.

Lämna överbliven medicin till apoteket (returpåsar finns att hämta gratis på alla apotek)

Om flera dödsbodelägare finns bör man vara allihop när man går in i den avlidnes hem. Om detta inte är möjligt bör skrifligt godkännande ges till den/de som ska gå in eller bör någon utomstående och opartisk person vara med.

Betala inga räkningar förrän man har fått en överblick över ekonomin.

Föregående sida